Novinky obce

október 6, 2015
máj 28, 2015

Obecné zastupiteľstvo v Okoči v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie HLAVNÝ KONTROLÓR na 20 % - ný pracovný úväzok.Viac...

január 10, 2015

Otváracia doba prevádzky v OkočiViac...

november 19, 2014

Pravideľná autobusová linka na trase Veľký Meder - GyőrViac...

Stránky