Cirkev

Rímskokatolícky farský úrad

Malookočská 4
930 28 Okoč
 

Svätá omša  v nedeľu o 9:30 hodine.

Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi

Dlhá ulica 204/12
930 28 Okoč- Opatovský Sokolec

Slovenská republika

ref. duchovný:  ThDr. Somogyi Alfréd, PhD

+421-31-555 8786

+421-905-176 111

+421-917-251 355

somogyia@mail.t-com.sk

info@soilego.com

somogyi.alfred@reformata.sk

www.soilego.com

Bohoslužba v nedeľu o 11:00 hodine.

Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi

Sokolecská 4/82
930 28 Okoč

Farárka: Mgr. Eva Tóthová

tel.: 00421/ 31/ 555 81 86

Bohoslužba v nedeľu o 9:00 hodine.