Doplnenie knižničného fondu obecnej knižnice

Obec Okoč v roku 2018 realizovala projekt s názvom „Doplnenie knižničného fondu obecnej knižnice nákupom nových kníh“. Na akvizíciu knižničného fondu boli získané finančné prostriedky vo výške 2000 €, ktoré boli poskytnuté obci z prostriedkov Fondu na podporu umenia.

Dokumenty: