Konktakty

Obecný úrad

Hlavná ulica 833/57
930 28 Okoč

tel., fax : 00421/ 31 / 555 81 04
555 82 96
550 69 21

e-mail: info@okoc.sk