Obecný úrad

Starosta obce:

  • Ing. Ladislav Polák

tel: 031/550 69 21

e-mail: starosta@okoc.sk

 

Zástupkyňa starostu:

  • Mgr. Rozália Algeyerová

 

Prednostka úradu:

Ing. Helena Keszeghova

Tel.č.: 031/5506922

e-mail: prednosta@okoc.sk

 

Hlavný kontrolór

JUDr. Dezider Győri

 

Matričný úrad, sekretariát

Bc. Anikó Veresová

Tel. č.: 031/5558296

e-mail: matrika@okoc.sk

 

Evidencia obyvateľstva

Tímea Monozlaiová

Tel.č.: 031/5558296

e-mail: evidencia@okoc.sk

 

Dane a poplatky

Rita Csehová Michalecová. Klaudia Peller

Tel.č.: 031/5558296

e-mail:dane@okoc.sk, dane2@okoc.sk

 

Personalistika, mzdová učtáreň

Ing. Denisa Violová

Tel.č.: 031/5558296

e-mail: personalne@okoc.sk

 

Učtáreň

Hedviga Oroszová

Tel.č.: 031/5558296

e-mail: uctaren@okoc.sk

 

Obecná polícia

Náčelník: Pavel Csütörtöki

Tel.č.: 0915 748226

e-mail: policia@okoc.sk

 

Technické služby obce

Zodpovedný pracovník: Rudolf Csápai

e-mail: tsluzby@okoc.sk

 

Spoločný obecný úrad

Opatrovateľská služba: 031/5552977

e-mail: msu-opatrovateska@velkymeder.sk

Stavebné konanie: 031/5504929

e-mail: spolocny.urad@velkymeder.sk