Odpadové hospodárstvo Okoč

KO- komunálny odpad  odvoz z 240 l nádob, ktoré sú uložené v domácnostiach
Pet- žlté 1100 l vé kontajnery rozložené pri obchodoch a na verejných priestranstvách
Papier - modré 1100 l vé kontajnery rozložené pri obchodoch a na verejných priestranstvách