Úvod

Novinky obce

január 22, 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie...Viac...

január 21, 2019

Obec Okoč v roku 2018 realizovala projekt s názvom „Doplnenie knižničného fondu obecnej knižnice nákupom nových kníh“. Na akvizíciu...Viac...